tel./fax:+48(32)243-78-29  |  szkolaosiemnasta@interia.pl

 

NASZ PATRON - KONSTANTY DAMROT 1841-1895

 

Śląsku mój! - Słowo cudnego uroku.

-Ojczyzno! - Węźle uczuć tajemniczy.

Nie zdołam wezbranych myśli już toku,

Ni z rzewnych uczuć czerpanej słodyczy

- Moja Ojczyzna - Konstany Damrot


Był księdzem katolickim, działaczem narodowym, poetą i publicystą. Wszystkie swe utwory podpisywał pseudonimem Czesław Lubieński.
Konstanty Damrot urodził się 14 września 1841 roku w Lublińcu. W Jego domu rodzinnym posługiwano się zarówno językiem polskim, jak i niemieckim. Z powodu panującej w domu biedy umieszczono Damrota w domu sierot w Paradyżu, gdzie skończył szkołę elementarną. Do gimnazjum uczęszczał w Opolu, a w 1862 roku rozpoczął we Wrocławiu studia filozoficzne i teologiczne. Należąc do Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, piętnował śpiewanie podczas spotkań towarzyskich niemieckich pieśni. Był też członkiem polskiego Towarzystwa Górnoślązaków.
Jego młodzieńczy wiersz "Śląsk, moja ojczyzna" stał się hymnem śpiewanym podczas narodowych uroczystości. W trakcie studiów Damrot został powołany do służby wojskowej    i brał udział w wojnie prusko-duńskiej. W 1867 roku przyjął święcenia kapłańskie i został wikarym w Opolu.
Po roku rozpoczął pracę jako wykładowca języka polskiego w seminarium nauczycielskim w Pilchowicach, a następnie został dyrektorem takiegoż seminarium w Kościerzynie. Pisał po polsku wiersze, ale też szkolne podręczniki. Dowodził, że nazwy śląskich miejscowości mają polską etymologię.
Spośród Jego bogatej twórczości poetyckiej na uwagę zasługują: zawierający 68 pieśni zbiór wierszy "Wianek z Górnego Śląska", a także tomiki "Z niwy śląskiej" i "Wiersze ostatnie", zaś z utworów publicystycznych "Szkice z ziemi i historii Prus Królewskich".
Pisywał też artykuły do gazet, m.in. "Katolika" i "Nowin Raciborskich". Gdy zapadł na chorobę płuc, przeniósł się do klasztoru Braci Miłosiernych w Pilchowicach, gdzie zmarł 5 marca 1895 roku.
Jego grób w okresie walki o przyłączenie Śląska do Polski stał się miejscem peregrynacji Górnoślązaków.

printFrom: https://www.sp18.com.pl/nasz-patron.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp