tel./fax:+48(32)243-78-29  |  szkolaosiemnasta@interia.pl

 

Historia Szkoły

Budynek powstał w 1860 roku, a powiększony został w 1867r. Dobudowano do niego drugie skrzydło. Szkoła powstała jako katolicka, ale nie jako szkoła parafialna, lecz jako szkoła powszechna podlegająca ministerstwu. Szkoła nr 1 w Kochłowicach, po przyłączeniu Kochłowic do Rudy Śląskiej nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota. Szkoła była zlokalizowana w Kochłowicach, przy jednej z głównych dróg prowadzącej z Bytomia przez Świętochłowice, Kochłowice i Panewniki do Mikołowa. Droga ta przebiegała wzdłuż dzisiejszych ulic ks. Tunkla i Józefa Piłsudskiego.
Od początku XX wieku budynek szkolny razem z wybudowanym naprzeciw kościołem katolickim i cmentarzem stanowił lokalne centrum. Stał w niewielkiej odległości od ulicy, za nim rozciągało się zaplecze szkoły. Całość terenu była ogrodzona. Wejście do budynku od strony podwórza usytuowano w parterowej przybudówce.
W 1958 roku dobudowano do szkoły salę gimnastyczną za fundusze Inspektoratu Oświaty.
W trakcie trwania roku szkolnego 1994/95 przebudowano pomieszczenia na parterze w lewym skrzydle budynku, przygotowując świetlice oraz nowoczesną kuchnię.
Z powodu złego stanu technicznego spowodowanego m. in. wiekiem budynku, szkodami górniczymi i ze względów ekonomicznych, budynek został przeznaczony do rozbiórki. Po wyłączeniu go z użytkowania nastąpiła postępująca degradacja obiektu. Rozbiórki dokonano w 2005 roku.
W Kochłowicach na początku XX wieku istniały 4 szkoły : Szkoła nr 1 (sp18) szkoła nr 2 (sp19) szkoła nr 3 (sp20) szkoła nr 4 (sp21). Każda z wymienionych szkół, w czasie, kiedy Kochłowice należały jeszcze do Niemiec, nosiła nazwę Katolische Elementarschule (Katolicka Szkoła Podstawowa).
Tuż przed wybuchem II wojny światowej w sierpniu 1939 roku ukończono budowę nowoczesnej szkoły, nazwanej później szkołą nr 5. Wybudowana była ona dla uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Kochłowicach. Podczas drugiej wojny światowej była to szkoła niemiecka, w której miejscowe dzieci pobierały naukę w języku niemieckim.
Po wojnie wybudowana w 1939 roku szkoła, stała się polską Szkołą Podstawową nr 5, a po przyłączeniu Kochłowic do Nowego Bytomia nazwano ją Szkołą Podstawową nr 22 w Nowym Bytomiu.
W 1956 roku została przekształcona na szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w tzw. Jedenastolatkę. Później mieściło się tu III Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej.
Do 2000r mieściła się w najstarszym budynku szkolnym nie tylko w Kochłowicach, ale nawet na terenie całej Rudy Śląskiej. W 2000r została połączona , z nie mniej zasłużoną dla środowiska, Szkołą Podstawową nr 19 w Rudzie Śląskiej i przeniesiona do budynku przy ulicy Łukasiewicza.

Historia szkoły została napisana w oparciu o pracę pani
mgr Bożeny Jędrzejczyk.

Serdecznie dziękuje za materiały.

 

printFrom: https://www.sp18.com.pl/historia-szkoly.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp