tel./fax:+48(32)243-78-29  |  szkolaosiemnasta@interia.pl

 

Do pobrania

 

Statut szkoły - Pobierz


Procedura korzystania z dziennika elektronicznego - Pobierz


Program wychowawczo-profilaktyczny - Pobierz


Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych - Pobierz


Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania do życia w rodzinie - Pobierz


Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie - Pobierz


Procedury bezpieczeństwa 2019 - Pobierz


Wykaz lektur na rok 2020-2021 - Pobierz


Regulamin Świetlicy Szkolnej - Pobierz


Punktowy system oceniania zachowania w klasach 4-8 - Pobierz


Karta Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej - Pobierz


Duplikat Legitymacji - Pobierz


Wyprawka ucznia klasa 1 - Pobierz


Wzór Zwolnienia i Usprawiedliwienia - Pobierz


Regulamin korzystania z telefonów - Pobierz


Regulamin Biblioteki - Pobierz


Wniosek ZFŚS - Pobierz


Klasa sportowa-regulamin naboru - Pobierz


Klasa sportowa-Zał.1 Oświadczenie rodziców kandydata - Pobierz


Klasa sportowa-Zał.2 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 4 sportowej - Pobierz


Klasa sportowa-Zał.3 Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej w trakcie trwania roku szkolnego - Pobierz


Orzeczenie Lekarskie klasa sportowa - Pobierz


 

Regulamin Rady Rodziców - Pobierz


 

Regulamin uzyskiwania karty rowerowej w SP 18 - Pobierz


 

printFrom: https://www.sp18.com.pl/do-pobrania.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp