tel./fax:+48(32)243-78-29  |  szkolaosiemnasta@interia.pl
DZIENNIK ELEKTRONICZNY          

 

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • 3.09.2018 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 - 31.12.2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 11.02 - 24.02.2019 r. - Ferie zimowe
 • 18.04 - 23.04.2019 r. -  Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21.06.2019 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 22.06. - 31.08.2019 r. - Ferie letnie


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • 02.11.2018 r.
 • 16.11.2018 r.
 • 15.04.2019 r.
 • 16.04.2019 r.
 • 17.04.2019 r.
 •   2.05.2019 r.

Terminarz i zadania dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 TERMINARZ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – zgodnie z CKE

 W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,  w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

 w terminie głównym

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

w terminie dodatkowym

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu: Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

Podział roku szkolnego:

I okres 3.09.2018 r. - 18.01.2019 r.

II okres 21.01.2019 r. - 21.06.2019 r.

printFrom: http://www.sp18.com.pl/kalendarium-roku-szkolnego-2018-2019.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp